viewpoint-east.org

Terje Hellesen på miniturné i Lviv

Category: by sophie engström, literature, photo by prallin, poetry, ukraina, ukraine
Tags: , ,

(Läsningstid: < 1 minut)

Under gårdagen tog Terje Hellesen igen att han blev blev en dag försenad och uteblev från vernissagen på Dzyga i onsdags. Kvällen inleddes med ett författarsamtal på Kabinet, där Hellesen samatalade med Lev Hrytsyuk.

Därefter fortsatte kvällen underjordiskt, både fysiskt och mentalt, på klubben Leviy bereg “Левый берег“, som ligger under operan.


Hellesen ackompanjerad av suggestiva rytmer

Att Norge är så framträdande på bokmässan är mycket glädjande för en svensk i staden. Det skandinaviska samförståndet är unikt och något vi ska förvalta. Hellesen fick även konkurrera med sin norske kollega, Erland Loe, som hade ett framförande på Teatern för barn och unga.


Halvsvensk experimentell duo på Dzyga

Category: avantgarde, by sophie engström, music, ukraina, ukraine
Tags: , , ,

(Läsningstid: < 1 minut)

På söndag, den 18 september, får Lviv svenskt besök i den experimentella musikens tecken. Den svenska basisten Joel Grip kommer att spela tillsammans med den franske saxofonisten Pierre Borel. De framträder förstås på Dzyga och tiden är satt till 19.00.

På deras hemsida finns det möjlighet att se dem på film samt få ett smakprov på deras ekvilibristika utsvävningar.


The Guardian helt fel ute

Category: antisemitism, by sophie engström, ukraina, ukraine
Tags: , , , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

Den 2 september publicerade den ansedda tidningen The Guardian en artikel som lämnade mycket att önska. Artikelförfattaren beskrev hur ruinerna av en synagoga i Lviv, Den Gyllene Rosen, hade förstörts i en slags Förintelseförnekande handling. Jag blev mycket förvånad, då jag aldrig upplevt att Lvivs invånare har visat en öppen antisemitism så som artikelförfattaren beskrev. Som exempel kan ges att monumentet även Ghettot i Lviv inte vandaliserats så som exempelvis det som återfinns i Warszawa.

När jag själv begav mig till platsen för Gyllen Rosen kunde jag inte se att något förändrats sedan i juni i år, som var mitt senaste besök på platsen. Vad jag däremot såg var att ett annat hus har demolerats, men det ligger en bra bit från platsen för Gyllene Rosen. Det hus som demolerats ligger granne med ett lyxhotell. Vad som däremot är upprörande är att hotellet och huset som revs, ligger i gamla stan som är med på UNESCOs Världsarvslista. Det betyder att hotellet helt klart bröt mot alla tänkbara regler att skydda ett kulturarv, men att deras agerande knappast kan ses som en antisemitisk Förintelseförnekande handling!


Gyllene Rosen innan den förstördes av tyskarna 1943.

Enligt min mening kan The Guardians artikel bidra till att piska upp en redan ansträngd position för Lvivs judiska församling. Församlingen förnekar också att det, i skrivande stund, finns något hot finns mot Gyllene Rosen. En klargörande artikelThe Global News Service for Jewish People publicerades den 9 september, och själv hoppas jag bara att The Guardian förljer efter och skriver en dementi.

UPD.: Läs även Ingmar Oldbergs artikel som belyser Ukrainas problematiska relation till Förintelsen.


Червня в Львові 2011

Category: by sophie engström, ukraine

(Läsningstid: < 1 minut)


My May in Lviv

Category: by sophie engström, ukraine
Tags: ,

(Läsningstid: < 1 minut)


Gender Approach and Gender Education in Primary Schools in Ukraine

Category: by sophie engström, gender, ukraine
Tags: , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

click to download

English This product is part of the project “Gender Approach and Gender Education in Primary Schools in Ukraine”, a project in cooperation between Women’s Folk High School in Gothenburg, Sweden, Women’s Consortium of Ukraine and National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv. The basis of this product was laid at a conference in Kiev October 11-13, 2010. The product is meant to serve as an aid for those who want to work with gender and gender equality in schools, but is by no means a complete product. Based on experiences from the Swedish popular education, we can hopefully provide some ideas and proposals that can function as a support and a basis for local work in Ukraine.

click to download

Українська Цей посібник належить проекту «Гендерна концепція та освіта в початкових школах України», що здійснювався у співпраці між Жіночою вищою народною школою у Ґетеборзі (Швеція), Жіночим консорціумом України та Києво-Могилянською Академією. Основа посібника була закладена під час семінару 11-13 жовтня 2010 року в Києві. Посібник задумано як допоміжний засіб для тих, хто хоче працювати з гендерними питаннями та рівноправністю у школах, проте у цій функції він далеко не повний. Те, чого ми, вочевидь, можемо досягнути цим текстом – це передати певні рамки та пропозиції з досвіду шведської народної освіти, які можуть стати опорою та точкою відліку для роботи на місцевому рівні.

click to download

Svenska Denna produkt ingår i projektet “Gender Approach and Education in Primary Schools in Ukraine”, ett samverkansprojekt mellan Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, Sverige, Women’s Consortium of Ukraine och National University of Kyiv-Mohyla Academy och viewpoint-east.org. Grunden lades under en konferens 11-13 oktober 2010 i Kyiv. Skriften är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dem som vill arbeta med genus och jämställdhet i skolan, men är som sådan på inget sätt komplett. Det vi med denna idéskrift möjligen kan göra är att, utifrån erfarenheter från svensk folkbildning, ge några ramar och förslag som kan vara stöd och utgångspunkt för det lokala arbetet.


Феміністична Офензива – A Feminist Initiative

Category: by sophie engström, gender, ukraine
Tags: , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

Some good things really do comes out of bad things. Well, I hope not to provoke too much, but after have been living in Ukraine for more than five months I have only one word to say about the country’s gender order, horrifying. And I also admit that is close to an understatement.

I could go though many examples on how politicians ignore equal rights for women, or every day life situation that not only I find absurd.

But I will not.

Instead I would like to present for you those that do react, and have in mind to make a change Феміністична Офензива, a feminist offensive towards a new world order. Below you find photos and a video from their demonstration on March 8. And I have now only one word to tell you, enjoy! I am so happy to have your power around!

photo by Olha Vensinanka

photo by Olha Vensinanka


video by Olga Bryukhovetska