viewpoint-east.org

Autumn in Lviv is golden age

Category: by sophie engström, Galizien, ukraine
Tags:

(Läsningstid: 2 minuter)

The autumn here in western Ukraine implies golden forests, clear skies and fresh air. It doesn’t matter how often I go to those forests but I can never get enough. But I am still suspicious to most mushrooms. I just can’t recognise them.

image

image

image

image

image

image

image


Svensk poesi lockar

Category: by sophie engström, poetry
Tags: ,

(Läsningstid: 2 minuter)

Ett mycket uppskattat och välbesökt inslag på årets bokmässa var när de tre poeterna Lina Ekdahl, Jens Gren och Helena Broberg läste sina dikter.

De tre poeterna är sinsemellan mycket olika. Lina Ekdahls enkla språk står i bjärt kontrast mot Brobergs metaforer som i sin tur förstärkte Jonas Grens prosaistiska uttryck. Kontrasterna visade den svenska poesiscenens vitalitet.

Jonas Grens dikter lockar verkligen till mer läsning och jag ser framemot hans debut nästa år med diktsamlingen “Lantmäteriet”. Jag skulle kunna beskriva Jonas poesi som en slags “grön poesi”, men istället för att tukta naturen som den konstnärliga motsvarigheten (tänk ex. på Robert Smithsons jättespiral) så dekonstruerar Gren människans önskan att kontrollera naturen. Dikterna är dessutom visuellt intressanta och de antar formen av det som beskrivs. Om det handlar om motorvägar ser dikterna ut som just motorvägar (se ex. nedan).

Helena Broberg läste främst ur sin senaste diktsamling. En klaustrofobisk exposé i kvinnors utsatthet. Men den kvinnliga rösten som hörs är inte bruten, utan glöder av styrka och aggressivitet. Något som leder till att Brobergs dikter får en egen lyskraft.

Översättare är som vanligt eminente Lev Hrytsyuk.

image

image

image

image

image


Infrastrukturen redigeras – men räcker det?

Category: bike, biking, by sophie engström
Tags: ,

(Läsningstid: < 1 minut)

Lvivs infrastruktur är ett kapitel för sig som jag skulle kunna skriva spaltmeter om. Stans stadsplanerare har nu bestämt att det ska vara två omläggningar av spårvagnsspår/kullerstensläggning samtidigt. Detta leder bland annat till att mindre gator i Lvivs centrum brukas som om de vore stor välutrustade gator utan intilliggande bostäder, skolor etc. Biltrafiken tar dessutom över stan alltmer, och många av förarna är onekligen dåliga chaufförer som inte tar hänsyn till fotgängare. Hänsynslöshet verkar för vissa vara en självklar körteknik. Cyklisterna, som i våras var ett ganska vanligt inslag i trafiken, har nästan helt försvunnit.

Man kan ju bara hoppas att stadsplanerarna tänker i termer av cyklism, kollektivtrafik och fotgängare och lite mindre bil, bil, bil. Stan behöver en mer hållbar planering som inkluderar framtid och inte bara dåtidstänkande.

image


Skandinavisk succé på Night of poetry and music

Category: by sophie engström, literature, poetry
Tags: ,

(Läsningstid: 2 minuter)

Fyra av de på bokmässan medverkande skandinaverna fick stort gillande av publiken på Night of poetry and music. Teatern för barn och unga var faktiskt mer än fullsatt, då publiken satt i gångarna och köade in. Framträdandet var skandinavernas på bokmässan och därför var det särskilt roligt att det blev en sådan succé.

Ni ser i tur och ordning Jonas Gren, Helena Broberg, Lina Ekdahl samt Claus Ankersen. Medverkade gjorde även översätyaren Lev Hrytsyuk.

image

image

image

image

image

Efter skandinaverna fortsatte succén Night of poetry and music med ukrainska mastodonter som Juriy Andrukhovych samt Sergiy Zhadan med flera.

image

image


Mobilt bibliotek i Lviv

Category: by sophie engström, literature
Tags:

(Läsningstid: < 1 minut)

På Rådhustorget i Lviv står några märkliga, röda pelare. När man studerar dem närmare upptäcker man att det är ett bibliotek. Med hjälp av din “bar code”-läsare kan man ladda ner och låna litterära klassiker och det är öppet för vem som helst att låna. Ett bra sätt att få litteraturskeptiker att i alla fall försöka.  Projektet är inte en del av bokmässan utan har stått på torget sedan augusti.

image

image

image


Öppen scen

Category: by sophie engström
Tags:

(Läsningstid: < 1 minut)

JUST NU: öppen scen på Kryva lipa.

image


Mariya Matios gör storslam på bokmässan

Category: by sophie engström, literature
Tags: , , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

Efter att ha stångats med boktörstande litteraturnördar på årets bokmäsa kan jag bara konstatera att det är roligt att Piramidas Mariya Matios sopar mattan med sina manliga kollegor. Kön till deras utställningsmonter var helt klart längst.

Ett annat glädjeämne är bokförlaget Kroks svenska engagemang. Deras senaste bidrag till att översätta svensk litteratur är Eyvind Johnsons novellsamling “En än gång, kapten!”

Och som om av en händelse satt Juriy Andrukhovych uppsatt på pedestal.

image

image

image

image

image

image

image