viewpoint-east.org

Om färgrevolutionerna

Category: by sophie engström, ukraina
Tags: , ,

(Läsningstid: < 1 minut)

För en tid sedan skrev jag en recension av Anna-Lena Lauréns senaste bok “Frihetens pris är okänt” för Ny Tid i Finland. Det är en alldeles eminent reportagebok om färgrevolutionerna i Georgien, Ukraina och Tadzjikistan och rekommenderas varmt till alla läsare. Förkunskap om länderna behövs inte. Här kan ni läsa min recension.


SRs Konflikt om Ukrainas vacklande

Category: by sophie engström, EU, ukraina
Tags: , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

Dagens Konflikt behandlade ett så ovanligt ämne i svensk media som Ukraina. Programmet utgick från den eviga fråga, om Ukraina är en del av Centraleuropa eller den ryska hemisfären. För någon som bor i Lviv är frågan konstig. Detta är Centraleuropa och det finns knappast någon här som tvivlar på vad som är bäst för Ukraina. Men i de östra och södra delarna är svaret kanske inte lika självklart. Denna, en av de eviga frågorna i Ukraina, är mycket svår att ta beslut i och landets makthavare vacklar. Frågan är av stor historisk betydelse för om man vänder EU ryggen nu dröjer det länge innan frågan om samarbete ställs till Ukraina igen.

Det bästa Carl Bildt har gjort som utrikesminister är att initiera detta samarbete mellan EU och våra grannar i öster. För precis som Bildt säger, de är också våra grannar och det kan aldrig vara så att det endast är Rysslands (inrikespolitiska?) angelägenhet. Dessutom bör man påminna de minnessvaga att det var många som inte trodde på de baltiska länderna och Polen som en del av EU. Idag är det väl få som tvivlar på deras viktiga del av gemenskapen.

doroshenka

För Ukrainas del handlar det om att försöka bevara de mänskliga rättigheter och yttrandefrihet som ändå slagit rot i detta samhälle. Utan stöd från dess västliga grannar kan det bli svårt. Trycket från Ryssland är tufft och när det gäller mänskliga rättigheter är de inte bäst i klassen. Det handlar också om att försöka ge invånarna ett drägligt liv utan galopperande korruption. Ge dem högre löner, bättre infrastruktur, skickligare sjukvård etc etc. Det är troligare att Ukraina kan nå dit med hjälp av EU än med hjälp av Ryssland.

Det är dock synd att EU låst sig till att få tillstånd detta viktiga avtal med Ukraina till att handla om Julia Tymosjenko. För det första är Tymosjenko knappast någon garant för ett mer demokratiskt Ukraina och för det andra är det lättare att påverka Ukraina i rätt riktning mot mänskliga rättigheter när landet verkligen skrivit under avtalet. Min önskan är att EU skippar frågan om Tymosjenko nu och tar den när avtalet är undertecknat.


Genom Ukraina på cykel

Category: biking, by sophie engström, ukraina
Tags: ,

(Läsningstid: < 1 minut)

När jag flyttade till Lviv såg jag bara några få cyklister på gatorna, men nu har läget förändrats. Cykeln blir allt vanligare, men fortfarande är det inte riktigt vanligt att t.ex. cykla till jobbet. Se denna fina nederländska film om ukrainska cyklister.


The Guardian helt fel ute

Category: antisemitism, by sophie engström, ukraina, ukraine
Tags: , , , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

Den 2 september publicerade den ansedda tidningen The Guardian en artikel som lämnade mycket att önska. Artikelförfattaren beskrev hur ruinerna av en synagoga i Lviv, Den Gyllene Rosen, hade förstörts i en slags Förintelseförnekande handling. Jag blev mycket förvånad, då jag aldrig upplevt att Lvivs invånare har visat en öppen antisemitism så som artikelförfattaren beskrev. Som exempel kan ges att monumentet även Ghettot i Lviv inte vandaliserats så som exempelvis det som återfinns i Warszawa.

När jag själv begav mig till platsen för Gyllen Rosen kunde jag inte se att något förändrats sedan i juni i år, som var mitt senaste besök på platsen. Vad jag däremot såg var att ett annat hus har demolerats, men det ligger en bra bit från platsen för Gyllene Rosen. Det hus som demolerats ligger granne med ett lyxhotell. Vad som däremot är upprörande är att hotellet och huset som revs, ligger i gamla stan som är med på UNESCOs Världsarvslista. Det betyder att hotellet helt klart bröt mot alla tänkbara regler att skydda ett kulturarv, men att deras agerande knappast kan ses som en antisemitisk Förintelseförnekande handling!


Gyllene Rosen innan den förstördes av tyskarna 1943.

Enligt min mening kan The Guardians artikel bidra till att piska upp en redan ansträngd position för Lvivs judiska församling. Församlingen förnekar också att det, i skrivande stund, finns något hot finns mot Gyllene Rosen. En klargörande artikelThe Global News Service for Jewish People publicerades den 9 september, och själv hoppas jag bara att The Guardian förljer efter och skriver en dementi.

UPD.: Läs även Ingmar Oldbergs artikel som belyser Ukrainas problematiska relation till Förintelsen.


Gender Approach and Gender Education in Primary Schools in Ukraine

Category: by sophie engström, gender, ukraine
Tags: , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

click to download

English This product is part of the project “Gender Approach and Gender Education in Primary Schools in Ukraine”, a project in cooperation between Women’s Folk High School in Gothenburg, Sweden, Women’s Consortium of Ukraine and National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv. The basis of this product was laid at a conference in Kiev October 11-13, 2010. The product is meant to serve as an aid for those who want to work with gender and gender equality in schools, but is by no means a complete product. Based on experiences from the Swedish popular education, we can hopefully provide some ideas and proposals that can function as a support and a basis for local work in Ukraine.

click to download

Українська Цей посібник належить проекту «Гендерна концепція та освіта в початкових школах України», що здійснювався у співпраці між Жіночою вищою народною школою у Ґетеборзі (Швеція), Жіночим консорціумом України та Києво-Могилянською Академією. Основа посібника була закладена під час семінару 11-13 жовтня 2010 року в Києві. Посібник задумано як допоміжний засіб для тих, хто хоче працювати з гендерними питаннями та рівноправністю у школах, проте у цій функції він далеко не повний. Те, чого ми, вочевидь, можемо досягнути цим текстом – це передати певні рамки та пропозиції з досвіду шведської народної освіти, які можуть стати опорою та точкою відліку для роботи на місцевому рівні.

click to download

Svenska Denna produkt ingår i projektet “Gender Approach and Education in Primary Schools in Ukraine”, ett samverkansprojekt mellan Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, Sverige, Women’s Consortium of Ukraine och National University of Kyiv-Mohyla Academy och viewpoint-east.org. Grunden lades under en konferens 11-13 oktober 2010 i Kyiv. Skriften är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dem som vill arbeta med genus och jämställdhet i skolan, men är som sådan på inget sätt komplett. Det vi med denna idéskrift möjligen kan göra är att, utifrån erfarenheter från svensk folkbildning, ge några ramar och förslag som kan vara stöd och utgångspunkt för det lokala arbetet.


Феміністична Офензива – A Feminist Initiative

Category: by sophie engström, gender, ukraine
Tags: , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

Some good things really do comes out of bad things. Well, I hope not to provoke too much, but after have been living in Ukraine for more than five months I have only one word to say about the country’s gender order, horrifying. And I also admit that is close to an understatement.

I could go though many examples on how politicians ignore equal rights for women, or every day life situation that not only I find absurd.

But I will not.

Instead I would like to present for you those that do react, and have in mind to make a change Феміністична Офензива, a feminist offensive towards a new world order. Below you find photos and a video from their demonstration on March 8. And I have now only one word to tell you, enjoy! I am so happy to have your power around!

photo by Olha Vensinanka

photo by Olha Vensinanka


video by Olga Bryukhovetska


Afternoon with Swedish poetry at Dzyga

Category: by sophie engström, poetry, swedish, ukraine
Tags: , , , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

Yesterday Dzyga gallery hosted an afternoon with Swedish poetry spooken by Carl Forsberg, inter alia poet, editor at retrograde.org. The gallery was full of visitors that showed a great interest in Swedish poetry from Gothenburg. Carl recited poems by Johannes Anyuru, Pamela Jaskoviak och Ragnar Strömberg. The translator Lev Hrytsyuk read his own translations and Hanna Mamchur interepeted our talk that focused on the situation for Swedish poetry and if there are any characteristic with the poetry from Gothenburg.

All the photos below was taken by Gustav Söderström.


The poster at the door to Dzyga.


Carl standing on the right. Sitting beside him Lev Hrytsyuk,
Hanna Mamchur and on the S.E.


Carl donated several culture magazines to the Swedish studies at
Ivan Franko National University.