viewpoint-east.org

Genom Ukraina på cykel

Category: biking, by sophie engström, ukraina
Tags: ,

(Läsningstid: < 1 minut)

När jag flyttade till Lviv såg jag bara några få cyklister på gatorna, men nu har läget förändrats. Cykeln blir allt vanligare, men fortfarande är det inte riktigt vanligt att t.ex. cykla till jobbet. Se denna fina nederländska film om ukrainska cyklister.