viewpoint-east.org

Bland våtmarker och dynamit

Category: by sophie engström, Kåseri, krönika, ukraina
Tags: , , , , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

5 december 2023
Dagens ukrainska oblast
Tjernihiv oblast eller Tjernihivsjtjyna
Nikolaj Kibaltjitj från Korop

Väster om Sumy ligger Tjernihivsjtjyna, och det skulle också kunna sägas vara början av Polesien, ett vidsträckt område med våtmarker. Lite slarvigt kan man säga att området löper från Polen, längs med den ukrainska och belarusiska gränsen och fram till ryska gränsen. På 1870-talet gjorde Tsarryssland sitt bästa för att försöka bemästra områdets blöta uppenbarelse. Genom att torrlägga stora delar av Polesien lyckades man bland frigöra åkermark, men troligtvis på bekostnad av fauna och flora.

Och i det som en gång var Polesiens våtmarker ligger den lilla staden Korop, ett litet samhälle med runt 5000 invånare. Här föddes Nikolaj, eller Mykola på ukrainska, Kibaltjitj år 1853 i en prästfamilj. Efter att ha hamnat i bråk med sin fader, lämnade han familjen och började studera på en gymnasieskola långt från hemmet. Det var under sina första år på gymnasiet som han började intressera sig för olika revolutionära idéer. På gymnasiet blev han också intresserad av kemi, och ska av klasskamraterna ha kallats “pyroteknikern Mykolka”.

Nåväl, hans kunskaper om kemi ledde honom i alla fall till Ingenjörshögskolan S:t Petersburg, och det är kanske här som historien om pyroteknikern Mykolka tar en ny mer destruktiv vändning. Han börjar nämligen att liera sig med revolutionära grupper, och i ett hemligt laboratorium tillverkar han sprängmedel med enorm sprängkraft. Det sägs att han dynamit var mycket kraftigare än Nobels förlaga.

Mykolkas liv skulle dock få ett snöpligt slut. Han deltog i mordförsöket på tsaren Alexander II år 1881. Några dagar efter attacken arresteras han och döms till döden. Men i sin fängelsehåla fortsatte han enträget sitt arbete, och han skissade på en jetflygplansmotor(!), vars skisser han lyckades smuggla ut ur fängelset innan han avrättades den 3 april 1881.