viewpoint-east.org

Welcome to viewpoint-east.org

Category: Uncategorized

(Läsningstid: < 1 minut)

viewpoint-east.org is a new online magazine under construction. We will articles texts on Eastern Europe and the countries we often call the former Soviet states. Our articles with be publish in either Swedish or English.

viewpoint-east.org is also a campaigner to raise the visibility and discussions of the region. We are an unique portal that offers lectures, workshops or guidance for field trips to the region.

viewpoint-east.org have experience in project management in the region and offers you and your organization / company helped to draw up viable projects. We will help you find trustworthy partners. viewpoint-east.org may also be responsible for the entire chain, from project management to the final reporting.


Välkommen till viewpoint-east.org

Category: Uncategorized

(Läsningstid: < 1 minut)

viewpoint-east.org är en färsk onlinetidskrift under uppbyggnad. Vi kommer att publicera texter om östra Europa och de länder vi ofta kallar forna Sovjetstater. Tidskriften är multilingual. Texterna produceras företrädesvis på svenska och engelska, men även regionens egna språk kan förekomma.

viewpoint-east.org är också en opinionsbildare som ska lyfta och synliggöra diskussioner om regionen och har en unik portal som erbjuder föreläsningar, workshops eller vägledning till studieresor till regionen.

viewpoint-east.org har erfarenhet av projektledning i regionen och erbjuder dig och din organisation/företag hjälp med att skissa fram lönsamma projekt. Vi hjälper dig att hitta pålitliga parter. viewpoint-east.org kan även ansvara för hela kedjan, från projektledning till den avslutande rapporteringen.