viewpoint-east.org

De osynliga

Category: by sophie engström, trafficking, ukraina
Tags:

(Läsningstid: 2 minuter)

Trafficking-offer. När vi säger det ordet ser vi troligen en kvinna framför oss. Prostituerad eller städerska. Men det är bara en del av saneringen. Flertalet av de som faller offer för människohandel är män. Män inom byggindustri. Män som ofta far mycket illa. Män utan arbetsskydd. Män som vi utnyttjar för att få fina hus, parker eller bilar. Man ska givetvis inte förringa att kvinnor också drabbas. Att det brott de utsätts för ofta är extremt förnedrande. Men vi ska inte heller glömma de andra drabbade.

Sedan 1991 har ofattbara 120 000 ukrainare utsatts av trafficking. Kvinnor och män. Och barn. 10% av dem som drabbats är barn…. Tänk på det. 120 000 män, kvinnor och barn. Har du kanske sett dem på någon gata i Stockholm? Har du suttit vid sidan om dem på bussen i Göteborg? Eller har du cyklat förbi dem i Malmö? Det vet vi ju inte svaret på, men det är ju ganska troligt att du mött någon av dessa.

För att belysa den här problematiken turnerar en utställning runt i Ukraina. Den var i Lviv för några veckor sedan. Nu är den i Odesa. 120 grå människogestalter står uppställda. På några av dem kan du läsa deras historia. Men det finns också de som är tomma. Det är väl de där tomma som drabbar mig mest. När jag själv fyller i.

Ett mycket bra och viktigt projekt. En utställning som även borde turnera till EU.

20150222_160251

20150222_160025

20150222_160038

20150222_155947
Notera att Norges utrikesdepartement är en av initiativtagarna.


Ukrainas ideella organisationer kämpar mot trafficking

Category: by sophie engström, NGO, trafficking, ukraina, ukraine, UN
Tags: , , ,

(Läsningstid: 4 minuter)

I Sverige har diskussionen om människohandel stundtals varit het och intensiv, och mycket görs för att försämra för förutsättningarna för människohandel. Som ett exempel har Länsstyrelsen i Västra Götaland haft ett aktivt och uppsökande arbete där man informerar arbetsgivare och företagare om vad de ska göra om de upptäcker, eller tror sig upptäcka, att de har att göra med trafficking.

– Många tror att de absolut inte kommer i kontakt med trafficking och människohandel, men utan kunskap kan man inte heller avgöra vad som är människohandel, säger Sophie Nilsson, jämställdhetshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Sophie Nilsson är också verksam i Nätverket mot trafficking, som mycket framgångsrikt samordnar regionens resurser att motverka trafficking.


Personerna på bilden har ingeting att göra med artikelns innehåll.

Men väldigt få belyser det arbete som görs för att förhindra människohandeln i traffickingens ursprungsländer. Ett land som tagit flera steg i rätt riktning för att motverka trafficking är Ukraina. Många frivillig organisationer arbetar med att bekämpa trafficking och den mest framgångsrika organisationen är La Strada. 2006 trädde en ny jämställdhetslag i kraft i Ukraina. Den förstärkte på flera punkter skyddet mot traffickingens offer och underlättat för organisationen La Strada. På deras kontor i Kiev suckar man dock lite uppgivet på frågan om de verkligen har lyckats förhindra trafficking.

Continue reading…


%d