viewpoint-east.org

Ukrainas ideella organisationer kämpar mot trafficking

Category: by sophie engström, NGO, trafficking, ukraina, ukraine, UN
Tags: , , ,

(Läsningstid: 4 minuter)

I Sverige har diskussionen om människohandel stundtals varit het och intensiv, och mycket görs för att försämra för förutsättningarna för människohandel. Som ett exempel har Länsstyrelsen i Västra Götaland haft ett aktivt och uppsökande arbete där man informerar arbetsgivare och företagare om vad de ska göra om de upptäcker, eller tror sig upptäcka, att de har att göra med trafficking.

– Många tror att de absolut inte kommer i kontakt med trafficking och människohandel, men utan kunskap kan man inte heller avgöra vad som är människohandel, säger Sophie Nilsson, jämställdhetshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Sophie Nilsson är också verksam i Nätverket mot trafficking, som mycket framgångsrikt samordnar regionens resurser att motverka trafficking.


Personerna på bilden har ingeting att göra med artikelns innehåll.

Men väldigt få belyser det arbete som görs för att förhindra människohandeln i traffickingens ursprungsländer. Ett land som tagit flera steg i rätt riktning för att motverka trafficking är Ukraina. Många frivillig organisationer arbetar med att bekämpa trafficking och den mest framgångsrika organisationen är La Strada. 2006 trädde en ny jämställdhetslag i kraft i Ukraina. Den förstärkte på flera punkter skyddet mot traffickingens offer och underlättat för organisationen La Strada. På deras kontor i Kiev suckar man dock lite uppgivet på frågan om de verkligen har lyckats förhindra trafficking.

– Givetvis har vi fått gensvar i statistiken, säger Ljudmila Kovaltjuk. Men det svåra är att kunna säga något bestämt. Vi ser bara toppen på ett isberg. Många som åker till Europa vill helst hålla det hemligt och är rädda att kontakta oss då det tror att de felaktigt tror att de registeras. Dessutom är det alltför ofta släktingar eller personer den utsatta känner personligen, och då vill de inte gärna riskera att deras situation kommer myndigheterna till kännedom.

La Strada grundades 1997 av en nederländsk moderorganisation med samma namn. Organisationen finns i många länder och man samarbetar internationellt. Man producerar informationsmaterial, leder kurser, bistår med humanitär hjälp samt till viss del uppsökande verksamhet. La Strada har endast några få anställda och mycket av arbetet utförs ideellt.

Män vanligare som traffickingoffer
Kovaltjuk understryker att det är viktiga att skilja på olika typer av trafficking, de som leder till prostitution och de som leder till arbetskraftstrafficking. Statistiken visar att dagens traffickingoffer i allt större utsträckning är män som åker till rika länder för att arbeta inom till exempel byggnadsindustrin. Dessa män arbetar ofta under dåliga förhållanden, utan rättigheter och med liten lön.

– Tyvärr ser vi även en allt större utbredning av handel med barn, fortsätter Kovaltjuk. Vi befarar att större delen av dem hamnar inom porrindustrin eller blir illegalt adopterade till väst.

Eftersom trafficking är en lukrativ bransch kan arbetet mot trafficking vara farlig, och det har La Strada har fått erfara. Deras kontor ligger i en anonym förort till Kiev, utan skyltar utanför porten. Mordhoten och trakasserierna har visserligen inte varit många, men de som kommit har varit tillräckligt oroande.

Undervisning och information som vapen
La Strada har en heta linjen-service som det främsta och effektivaste vapnen mot trafficking. Hit kan man ringa för att få råd av juridiska rådgivare, social arbetare eller kuratorer. La Strada får flera tusen samtal under de få timmar som växel är öppen. Organisationen har ständigt dålig ekonomi och man har svårigt att betala arvoden till rådgivarna. Därför har man även börjat att informera genom affischering på stan, i tunnelbanan eller på skolor. De har också framställt ett undervisningsmaterial för skolor. Materialet ger lärarna möjlighet att integrera information om trafficking i sin undervisning.

– För oss handlar det om att öka medvetenheten, säger Kovaltjuk. Vi tror att avsaknaden av kunskap om riskerna med att arbeta illegalt i exempel EU är orsaken till att så många faktiskt åker.

Framgångsrikt arbete
Många berömmer La Stradas arbete. De har lyckats lyfta frågan om trafficking till en inrikesfråga, och La Strada har flera gånger uppvaktat inrikesministern för att informera om organisationens arbete och be om ekonomiskt bidrag. Men stora ekonomiska anslag från staten är inte att vänta. Ukraina är ett fattigt land och politikerna är ofta korrupta och satsar inte på låg oddsare som la Strada. Samtidigt sätter den internationella finanskrisen fokus på finansmarknads problem och skymmer mycket av de arbeta som ideella organisationer som La Strada gör. För många är frågan om trafficking något som det helst tystas ned.

Larysa Kobeljanska på FNs utvecklingsorgan (UNDP) i Kiev bekräftar La Stradas framgångsrika arbete, men framhåller att hon tycker att frågan om trafficking är överdriven och oproportionerligt framställd i väst.

– Vi har mycket viktigare frågor att ta tag i nu, säger hon och syftar på det arbete hon själv är involverad i, att motverka våld inom hemmet och familjen.

Till viss del har UNDP rätt då de menar att situationen har blivit bättre. Mycket har förbättrats av den nya lagen och det intensiva arbetet av frivillig organisationerna har påverkat i rätt riktning. Men arbetet mot trafficking behövs fortfarande och därför har Ljudmila Kovaltjuk på La Strada har inga tankar på att ge upp kampen, trots hot och dålig ekonomi.

– Nej, skrattar hon. Jag tänker aldrig ge upp. Jag tror på vårt arbete och vet att det påverkar. Det är tillräckligt för att göra min arbetsdag givande och inspirerande.

Läs mer om La Strada på deras site.