viewpoint-east.org

Granitblocken längs med Södra Bug

Category: by sophie engström, Kåseri, krönika, ukraina
Tags: , , , ,

(Läsningstid: 2 minuter)

10 december 2022
Dagens ukrainska oblast
Mykolajiv oblast, eller Mykolajivsjtjyna
Pobuzjzja

Vi vänder oss norrut och följer med längs med floden Södra Bug, upp till Pobuzjzja (Побу́жжя), som är en granitstäpp, och dess väldiga stenblock kan på vissa håll höja sig med 40 meter över flodbädden. Området ska enligt bedömningar inte ha täckts av vatten på mer än 60 miljoner år. Granitblocken skapar därför ett alldeles unikt bergsområde mitt på den annars ganska flacka ukrainska stäppen. Runt omkring Pobuzjzja finns skogar och ängar som ibland översvämmas, men granitstäppen är skyddad beroende på sin höga placering. Det har lett till ett helt unikt ekosystem, med flora och fauna som egentligen associeras med Medelhavets karga landskap. Här finns således flera arter som är listade i den ukrainska “Röda boken“.

I 1970-talets Sovjetunionen bestämde man att det skulle sammanställas en lista över unika och utrotningshotade arter, och 1980 kom den första ukrainska Röda boken ut. Den innehöll 86 hotade eller sällsynta arter. Verket uppdaterades 1992 och då var boken mer omfångsrik. Antalet ökade med 297 djurarter, och 390 växtarter. Därefter har verket utkommit ungefär vart tionde år, med stor ökning av antalet unika eller hotade arter. 2021 innehöll Röda boken 687 djurarter, samt 857 växter. En avsevärd ökning sedan 1980 års upplaga.

Men vid Södra Bugs flodbädd funderar nog inte djuren och växterna över någon röd bok. De följer med årstidernas tidevarv, och flodens flöde. Bug är förresten ett intressant ord. Det fanns nämligen två floder med samma namn. Dels Södra Bug, där vi befinner oss nu, samt Västra Bug, som löper genom västra Ukraina, slingrar sig på gränsen mellan Ukraina och Polen, och senare på gränsen mellan Belarus och Polen, innan den slingrar in sig i Polens vackra landskap och bebyggelse.


Bildens källa.