viewpoint-east.org

Välkommen till viewpoint-east.org

Category: Uncategorized

(Läsningstid: < 1 minut)

viewpoint-east.org är en färsk onlinetidskrift under uppbyggnad. Vi kommer att publicera texter om östra Europa och de länder vi ofta kallar forna Sovjetstater. Tidskriften är multilingual. Texterna produceras företrädesvis på svenska och engelska, men även regionens egna språk kan förekomma.

viewpoint-east.org är också en opinionsbildare som ska lyfta och synliggöra diskussioner om regionen och har en unik portal som erbjuder föreläsningar, workshops eller vägledning till studieresor till regionen.

viewpoint-east.org har erfarenhet av projektledning i regionen och erbjuder dig och din organisation/företag hjälp med att skissa fram lönsamma projekt. Vi hjälper dig att hitta pålitliga parter. viewpoint-east.org kan även ansvara för hela kedjan, från projektledning till den avslutande rapporteringen.