viewpoint-east.org

Vikingar och kosacker som manlighetssymbol

Category: by sophie engström, gender
Tags:

(Läsningstid: < 1 minut)

Under onsdagen talade Tatiana Bureychak, knuten till Tema Genus på Linköpings universitet, om bilder av vikingar och kosacker för en skara forskare på Etnologiska museet i Lviv. Rubriken för diskussionen var Historiska bilder av manlighet i tvärkulturellt perspektiv: Kosackerna och vikingarna i moderna Ukraina och Sverige och under det ämnet diskuterades olika sätt att närma sig ämnet metodiskt och teoretiskt. Det är kanske lika många likheter som olikheter mellan bilderna av vikingarna och kosackerna och det är dessutom möjligt att vi har olika sätt att förhålla sig till dessa manlighetssymboler/maskuliniteter. Det vore mycket intressant att läsa en större studie i ämnet och tror att Tatiana Bureychaks arbete också skulle väcka stort intresse i Sverige.

Seminariet arrangerades av institutet för sociologi, antropologi och etnologi samt laboratoriet för socialforskning i Lviv.

20130612_172450

20130612_172453


%d bloggers like this: